Statut TZO Medulin (od 08/03/2010) pogledajte ovdje.

 

Poslovnik o radu Skupštine TZO Medulin (od 11/02/2010) pogledajte ovdje.

Dopunu Poslovnika o radu Skupštine TZO Medulin (od 06/04/2011) pogledajte ovdje.

 

Poslovnik o radu Turističkog vijeća TZO Medulin (od 11/03/2010) pogledajte ovdje.

 

Poslovnik o radu Nadzornog odbora TZO Medulin (od 20/08/2010) pogledajte ovdje.