Službene stranice TZO Medulin

Nastavak EU projekta Clean Up The MedRiviera – Izložba rezultata projekta

31/08/2021

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Turistička zajednica općine Medulin nastavlja realizaciju projekta Clean Up The MedRiviera, a koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo organizacijom Izložbe rezultata projekta “Clean Up The MedRiviera”.

Izložba rezultata projekta održati će se u galeriji Loža u Medulin na Placi. Izložba će za sve posjetitelje biti otvorena od 13. do 19. rujna 2021. godine. Svi zainteresirani izložbu će moći razgledati 13. i 14. rujna u vremenu od 10 do 12,30 h, a od 15. do 19. rujna u poslijepodnevnim satima od 18 do 20,30 h.

Na izložbi će biti prezentirani radovi učenika nižih razreda osnovne škole “Dr Mate Demarin Medulin”, a koji su sudjelovali na edukativnim radionicama održanim u sklopu ovog projekta u svibnju ove godine. U sklopu radionica učenici osnovne škole “Dr Mate Demarin Medulin” izradili su niz uporabnih predmeta od otpada prikupljenog iz mora u sklopu ekološke akcije održane 15. svibnja 2021. godine.

Pozivamo Vas da dođete pogledati što su sve naši mališani izradili i na koji način su korisno iskoristili predmete koji su odbačeni u more. Možda i Vi dobijete ideju kako korisno iskoristiti otpad, prvenstveno plastičnu ambalažu.

Radujemo se Vašem dolasku!

Inače, ekološko-edukativna manifestacija „Clean Up the MedRiviera“ koju realizira TZO Medulin osmišljena je kao spoj eko-akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Medulin Riviere i edukativnih radionica o potrebi zaštite okoliša i recikliranju otpada, a kojima se na zabavan i interaktivan način prezentirao štetan utjecaj otpada na morsku floru i faunu, odnosno izrada recikliranih uporabnih predmeta. Manifestacija je namijenjena lokalnom stanovništvu FLAG-a Istarska batana i turistima/posjetiteljima koji u vrijeme realizacije iste borave na našem području.

Projekt Clean Up The MedRiviera TZO Medulin je prijavila dana 15. studenog 2019. godine na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru provedbe Mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja FLAG-a Istarska batana.

U sklopu Projekta do sada je realizirana eko-akcija čišćenja podmorja 15. svibnja 2021., te edukativne radionice za učenike nižih razreda OŠ “Dr Mate Demarin Medulin” na teme Utjecaj otpada na morske organizme  te Recikliraj i more od otpada sačuvaj! . U eko-akciji čišćenja podmorja i na edukativnim radionicama sudjelovalo je preko 200 osoba.

Cilj Projekta je očuvanje morskog okoliša i podneblja te podizanje ekološke svijesti među lokalnim stanovništvom FLAG-a Istarska batana i turistima, prvenstveno djecom i mladima.

Realizacijom ovog Projekta  utjecati ćemo na očuvanje osnovnog resursa za daljnji razvoj gospodarskog ribarstva te na taj način jačati ulogu ribarstvene zajednice u lokalnoj zajednici FLAG-a Istarska batana.

Ukupna vrijednost Projekta je 74.322,50 kn. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijela je Odluku o dodjeli sredstava TZO Medulin za projekt Clean Up The MedRiviera prošle godine kojom je odobreno financiranje Projekta u cijelosti, pri čemu je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo odobreno sufinanciranje u iznosu od 63.174,12 kn, a preostalih 11.148,38 kn je sufinancirano od strane Republike Hrvatske.

Last modified: 31/08/2021