Službene stranice TZO Medulin

Arhiva – Natječaj klubovi i udruge 2016

U cilju što kvalitetnije pripreme turističke sezone 2016. Turistička zajednica općine Medulin raspisuje

Natječaj

za organizaciju sportskih, zabavnih i kulturnih manifestacija značajnih za turizam.

Na natječaj se mogu javiti sportska, kulturna i druga udruženja s statusom pravne osobe, a koja imaju sjedište na području općine Medulin.

Uvjeti natječaja:

1. Manifestacija mora zadovoljavati barem jedan od navedenih kriterija:

                        a) uključuje turiste u aktivno sudjelovanje u manifestaciji

                        b) ima jaku medijsku podršku na emitivnim tržištima

                        c) ostvaruje turistička noćenja.

Uz prijavu na natječaj mora biti priloženo:

1. Opis manifestacija uz koje je potrebno priložiti slijedeće podatke:

  • naziv događaja
  • vrsta događanja (navesti: kulturno, sportsko i sl.)
  • razina događanja (općinsko, državno, međunarodno)
  • vrijeme održavanja (datum, mjesec i godina)
  • mjesto održavanja (objekt/lokacija)
  • događanje je (novo, tradicionalno)

2. Detaljan troškovnik s izvorima financiranja.

3. Potvrda o registraciji udruge, matični broj i žiro račun te ime odgovorne i kontakt osobe (ukoliko se radi o subjektu koji još nije koristio sredstva TZO Medulin po ovoj osnovi)

4. Promidžbene akcije će se provoditi kroz

  • tiskane medije (navesti koje i kada)
  • elektronske (navesti koje i kada)
  • ostalo – npr. PR aktivnosti, putem plakata, konferencija za tisak i sl.

Maksimalni iznos koji jedan klub ili udruga mogu dobiti od TZO Medulin za sufinanciranje svih manifestacija koje kandidira na ovaj natječaj je 10.000 Kn.

Pri odlučivanju o dodjeli financijske potpore prednost će imati one manifestacije koje se održavaju u pred i pod sezoni, odnosno izvan perioda 15.07.-15.08.

Prijave će se zaprimati u uredu TZO Medulin u Medulinu, Brajdine 41  zaključno s datumom 07.02.2016.  god. radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8-16 h, odnosno mogu se poslati na mail renata.kuharic@tzom.hr zaključno s 07.02.2016.

Tekst natječaja 2016

Odluka o dodjeli sredstava 2016 (zapisnik)