Službene stranice TZO Medulin

Izjava o pristupačnosti

Turistička zajednica općine Medulin nastoji svoju mrežnu stranicu učiniti pristupačnom u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu www.medulinriviera.info.  

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica djelomično je usklađena je sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Nepristupačni dijelovi/sadržaji/funkcije – za koje se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 5. Direktive (EU) 2016/2102] – uključuju kako slijedi:

  • slike nemaju pridružen prikladan opis;
  • video sadržaji nemaju pridružen prikladan transkript;
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nastale su skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana
  • dio slika ima tekstualni sadržaj, a nisu logotip

Turistička zajednica općine Medulin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti i pronalaženju pristupačnih alternativnih rješenja.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 18. rujna 2020. godine temeljem samoprocjene koju je provela Turistička zajednica općine Medulin i prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Turistička zajednica općine Medulin revidirat će ovu izjavu kako bude otklanjala uočene neusklađenosti i pronalazila pristupačna alternativna rješenja.  

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Medulin možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća. Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje.

Službenik za informiranje: Mihael Idžaković, tel: +385 (0)52 577 187.

Način predavanja zahtjeva:

– poštom na adresu: Turistička zajednica općine Medulin, Brajdine 41, 52203 Medulin
– elektroničkom poštom na adresu: tzo-medulin@pu.t-com.hr 
– osobno u Uredu Turističke zajednice općine Medulin, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Turistička zajednica općine Medulin dužna je na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.