Službene stranice TZO Medulin

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Turistička zajednica općine Medulin uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) te Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA:

Zahtjev se podnosi tijelu javne vlasti, a ono je dužno odlučiti o zahtjevu (pružiti informaciju ili ograničiti pristup u cijelosti ili djelomično donošenjem rješenja) u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Korisnik može podnijeti zahtjev pisanim (uključujući e-mail) ili usmenim putem.

Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije (opis informacije),
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.

Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi u roku od pet dana od dana zaprimanja poziva za ispravak. Ako podnositelj zahtjeva ne ispravi zahtjev na odgovarajući način, a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj informaciji radi, tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem.

Upute, smjernice, obrasci

Zahtjev se može dostaviti:

– poštom na adresu: Turistička zajednica općine Medulin, Brajdine 41, 52203 Medulin
– elektroničkom poštom na adresu: tzo-medulin@pu.t-com.hr 
– osobno u Uredu Turističke zajednice općine Medulin, radnim danom od 8:00 do 16:00 sati

Službenik za informiranje: Mihael Idžaković, tel: +385 (0)52 577 187

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

ČESTA PITANJA 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021.csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. pdf 
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. pdf 
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019. csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. pdf
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018  csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. pdf 
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. csv

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016. pdf  
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.  csv