Službene stranice TZO Medulin

Planovi

Turistička zajednica djeluje na temelju godišnjeg Programa rada i Financijskog plana koje donosi Skupština.

Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada i financijski plan. 

Programom rada  utvrđuju se  zadaće i aktivnosti  koji se predviđaju provesti tijekom jedne poslovne godine. 

Financijskim planom utvrđuju se sredstva potrebna za izvršenje zadataka iz programa rada Zajednice, troškove za rad tijela Zajednice i Turističkog ureda, te drugih tekućih troškova. U financijskom planu utvrđuju se rashodi po namjenama.

U slučaju kada tijekom poslovne godine dođe do odstupanja ukupnih prihoda i/ili rashoda od 5% ili više u odnosu na planirane stavke u Financijskom planu, pristupa se izradi Rebalansa Programa rada i financijskog plana za tekuću godinu

Program rada i financijski plan Turističke zajednice te Rebalans istoga  donosi Skupština Zajednice do kraja tekuće godine za narednu godinu, a na prijedlog Turističkog vijeća. 

2024

Godišnji program rada TZO Medulin za 2024. (usvojen 20.12.2023.)

2023

Rebalans Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2023. godinu (usvojen 20.12.2023.)

Godišnji program rada TZO Medulin za 2023. (usvojen 22.12.2022.)

2022

Rebalans Godišnjeg programa rada TZO Medulin za 2022. godinu (usvojen 22.12.2022.)

Godišnji program rada TZO Medulin za 2022. godinu

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva u 2022. godini iz proračuna TZO Medulin

2021

Rebalans Godišnjeg program rada TZO Medulin za 2021. godinu

Godišnji program rada TZO Medulin za 2021 godinu

2020

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2020. godinu (usvojen 23/12/2020)

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2020.godinu (usvojen 23/12/2020)

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2020. godinu (usvojen 25/09/2020)

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2020. godinu (usvojen 25/09/2020)

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2020. godinu (usvojen 30/03/2020)

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2020. godinu (usvojen 30/03/2020)

Program rada TZO Medulin za 2020. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2020. godinu

2019

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2019. godinu

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2019. godinu

Program rada TZO Medulin za 2019. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2019. godinu

2018

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2018. godinu

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2018. godinu

Program rada TZO Medulin za 2018. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2018. godinu

2017

Program rada TZO Medulin za 2017. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2017. godinu

2016

Program rada TZO Medulin za 2016. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2016. godinu

2015

Rebalans 2 Programa rada TZO Medulin za 2015. godinu

Rebalans 2 Financijskog plana TZO Medulin za 2015. godinu

Rebalans Programa rada TZO Medulin za 2015. godinu

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2015. godinu

Program rada TZO Medulin za 2015. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2015. godinu

2014

Program rada TZO Medulin za 2014. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2014. godinu

2013

Program rada TZO Medulin za 2013. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2013.

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2013.

2012

Program rada TZO Medulin za 2012. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2012. godinu

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2012. godinu

2011

Program rada TZO Medulin za 2011. godinu

Financijski plan TZO Medulin za 2011. godinu

Rebalans Financijskog plana TZO Medulin za 2011. godinu