Službene stranice TZO Medulin

Vikendaši – vlasnici kuća za odmor

Evidencija vlasnika kuće ili stana za odmor u sustavu eVisitor i obveza plaćanja turističke pristojbe

Od 1. siječnja 2016. godine prijava i odjava gostiju obavlja se isključivo putem aplikacije eVisitor koju je razvila Hrvatska turistička zajednica.

Vlasnici kuće ili stana za odmor (vikendaši) te njihovi objekti moraju se evidentirati unutar sustava eVisitor na jednak način kao i svi drugi obveznici prijave i odjave, te se trebaju javiti turističkoj zajednici na čijem području se nalazi kuća ili stan za odmor.

Vlasnik kuće ili stana za odmor je fizička ili pravna osoba koja kuću ili stan za odmor koristi za ostvarivanje noćenja u nekomercijalne svrhe (bez naplate usluge smještaja), za sebe i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu za odmor.

Za otvaranje obveznika kao vlasnika kuće ili stana za odmor u sustavu eVisitor te evidentiranje samog objekta, turističkoj zajednici dovoljno je predočiti jedan od sljedećih dokumenata:

– kupoprodajni ugovor
– izvadak iz zemljišnih knjiga
– rješenje o nasljeđivanju
– rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor
– rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade
– izvadak iz katastara
– dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade
– zbirne evidencije nadležnih tijela (npr. evidencija obveznika plaćanja komunalne naknade, evidencija obveznika plaćanja poreza na kuće i stanove za odmor i dr.)

Nakon evidencije obveznika unutar sustava eVisitor, nadležna turistička zajednica vlasniku kuće ili stana za odmor izdaje pristupne podatke za pristup sustavu eVisitor koji se nalazi na sljedećoj adresi:  http://evisitor.hr

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR – FIZIČKE OSOBE

Vlasnici kuće ili stana za odmor koji su fizičke osobe mogu izabrati žele li turističku pristojbu za sebe i članove svoje uže obitelji platiti u paušalnom iznosu ili za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor. Način plaćanja turističke pristojbe u navedenom slučaju mogu izabrati sami vlasnici obveznici najkasnije do dana 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnici kuće ili stana za odmor za sve ostale osobe (tzv. prijatelji) plaćaju turističku pristojbu za svako ostvareno noćenje u toj kući ili stanu za odmor.

U slučaju da vlasnik kuće ili stana za odmor do 15. srpnja tekuće godine nije odabrao turističku pristojbu plaćati u paušalnom iznosu, dužan je do kraja glavne sezone plaćati turističku pristojbu po noćenju i za sebe i članove svoje uže obitelji.

Vlasnik kuće ili stana za odmor turističku pristojbu plaća za sebe i sve članove uže obitelji, državljane europskoga gospodarskog prostora, u razdoblju glavne sezone umanjenu za 70%.

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR – PRAVNE OSOBE

U slučaju kad je vlasnik kuće ili stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće ili stana za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe (članovi nadzornog odbora) niti osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe.
Kod takvih vlasnika (pravnih osoba) ne postoji mogućnost plaćanja turističke pristojbe u paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju.
Ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe, ne primjenjuje se umanjenje od 70%.

Obveza plaćanja turističke pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone, dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.

Visina turističke pristojbe na području općine Medulin za 2020.

Visina turističke pristojbe na području općine Medulin za 2021.

Visina turističke pristojbe na području općine Medulin za 2022.