Službene stranice TZO Medulin

Statistika Medulin Riviera

NAPOMENA: Sva statistika od 2016. godine na dalje preuzeta je iz aplikacije eVisitor

2023

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2023. po podvrsti objekata (na dan 15/03/2024)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2023. po vrsti objekta (na dan 15/03/2024)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2023. po zemljama (na dan 15/03/2024)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2023 po zemljama s usporedbom 2022 (na dan 15/03/2024)

2022

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2022. po podvrsti objekata (na dan 03/01/2023)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2022. po vrsti objekata (na dan 03/01/2023)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2022. po zemljama (na dan 03/01/2023)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2022. po zemljama, s usporedbom 2021. (na dan 03/01/2023)

2021

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2021. po podvrsti objekata (na dan 02/03/2022)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2021. po vrsti objekata (na dan 02/03/2022)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2021. po zemljama (na dan 02/03/2022)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2021. po zemljama, s usporedbom 2020. (na dan 02/03/2022)
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2021. po zemljama
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2021. po vrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2021. po podvrsti objekata

2020

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2020. po podvrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2020. po vrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2020. po zemljama, s usporedbom 2019.

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.12.2020. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2020. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2020. po vrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2020. po podvrsti objekata

2019

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po zemljama (na dan 31/03/2020)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po zemljama, s usporedbom 2018. (na dan 31/03/2020)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po vrsti objekata (na dan 31/03/2020)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2019. po podvrsti objekata (na dan 31/03/2020)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2019. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.09.2019. po vrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2019. po podvrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2019. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2019. po vrsti objekata
Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2019. po podvrsti objekata

2018

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po zemljama (na dan 15/01/2019)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po zemljama, s usporedbom 2017. (na dan 15/01/2019)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po vrsti objekata (na dan 15/01/2019)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2018. po podvrsti objekata (na dan 15/01/2019)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po zemljama (na dan 12/10/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po vrsti objekata (na dan 12/10/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2018. po podvrsti objekata (na dan 12/10/2018)

2017

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po zemljama (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po zemljama, s usporedbom 2016. (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po vrsti objekata (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2017. po podvrsti objekata (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2017. po zemljama (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2017. po vrsti objekata (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.9.2017. po podvrsti objekata (na dan 17/01/2018)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.7.2017. po zemljama, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.7.2017. po vrsti objekata, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-31.7.2017. po podvrsti objekata, s usporedbom 2016. (na dan 01/08/2017)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2017. po zemljama (na dan 26/07/2017)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2017. po vrsti objekata (na dan 26/07/2017)

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 1.1.-30.6.2017. po podvrsti objekata (na dan 26/07/2017)

2016

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. godine po vrsti objekata

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2016. po mjesecima

2015

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.12.2015. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2015. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2015. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-31.03.2015. po zemljama

2014

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2014. godine po tipu smještaja

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.09.2014. po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 01.01.-30.06.2014. po zemljama

2013

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po zemljama 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2013. godine po tipu smještaja

2012

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po zemljama 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2012. godine po tipu smještaja

2011

Dolasci i dolasci turista na Medulin Rivieri 2011. godine po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2011. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2011. godine po tipu smještaja

2010

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po zemljama 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2010. godine po tipu smještaja

2009

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po zemljama

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2009. godine po tipu smještaja

2008

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po zemljama 

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po turističkim mjestima

Dolasci i noćenja turista na Medulin Rivieri 2008. godine po tipu smještaja