Službene stranice TZO Medulin

Tijela Zajednice

PREDSJEDNIK

Dužnost predsjednika Turističke zajednice općine Medulin obnaša načelnik Općine Medulin Ivan Kirac.

Predsjednik predstavlja Turističku zajednicu te je ujedno i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća. Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Turističkog vijeća te zajedno s direktorom Turističkog ureda priprema sjednice. Pokreće i suradnju TZ-a s drugim zajednicama i organizacijama kada je to u interesu Turističke zajednice općine Medulin i razvoja ovog područja kao turističke destinacije.

______________________________________________________________________________

SKUPŠTINA

Najviše tijelo Turističke zajednice općine Medulin je Skupština koja njome i upravlja, a čine je predstavnici članova. Udio predstavnika članova Zajednice u Skupštini određuje se razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu TZ-a. Prihod čine uplaćena članarina i 25% boravišne pristojbe. Statutom Turističke zajednice definirano je upravo s obzirom na udio u prihodu koliko će pojedinih predstavnika biti u Skupštini, ali jedan član ne može imati više od 40 posto predstavnika u ovom tijelu. Mandat članovima Skupštine traje četiri godine. Članovi Skupštine donose niz akata, poput plana i programa rada, financijskog plana, razmatraju i donose godišnje izvješće o radu, ali i raspravljaju o najznačajnijim pitanja vezanim uz rad Turističke zajednice.

Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Skupštine.

Članovi Skupštine TZO Medulin (mandat 2020.-2024.) su:

1. Ivan Kirac (predsjednik)

2. Manuela Kraljević (Arena Hospitality Group d.d.)

3. Gordana Lujanac (Arena Hospitality Group d.d.)

4.  Patrick Jovan (Arena Hospitality Group d.d.)

5. Alex Živković (Arena Hospitality Group d.d.)

6. Roberto Hrelja (Arena Hospitality Group d.d.)

7. Zinka Moguš Peruško (Marina Ibacom d.o.o.)

8. Ana Knežević (Marina Ibacom d.o.o.) –

9. Đurđica Budicin (Marina Ibacom d.o.o.)

10. Marko Ladavac  (ostali smještaj – Wilim turist d.o.o.)

11. Estera Kliba Grakalić (ostali smještaj – UO Peškera)

12. Dušica Capelle (ostali smještaj – Kranjski kamp d.o.o.)

13. Johann Barthl Karl (privatni iznajmljivač)

14. Mirjana Lorencin (privatni iznajmljivač)

15. Davorka Marković (privatni iznajmljivač)

16. Anto Miličević (privatni iznajmljivač)

17. Kristijan Tanger  (turističke agencije i turoperatori – TA Luna Rossa/Tanger d.o.o.) 

18. Morena Paulišić (ostali – trgovina, prijevoz i dr. – Fils d.o.o.)

19. Zoran Babić (ostali – trgovina, prijevoz i dr. – Adriatic Croatia International Club d.d.)

20. Stipo Knežević (ostali – trgovina, prijevoz i dr. – Mutila d.o.o.)

______________________________________________________________________________

TURISTIČKO VIJEĆE

Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Turističke zajednice, a broji osam članova koje bira Skupština vodeći računa o tome da u njemu budu predstavnici svih djelatnosti u turizmu općine Medulin. Kao izvršno tijelo Turističko vijeće priprema materijale za razmatranje na Skupštini, ali i upravlja imovinom Turističke zajednice, imenuje direktora Turističkog ureda te donosi akte koji nisu u direktnoj ingerenciji Skupštine. Predsjednik Turističke zajednice je ujedno i predsjednik Turističkog vijeća. 

Članovi Turističkog vijeća (mandat 2020.-2024.) su:

1. Ivan Kirac

2. Manuela Kraljević

3. Alex Živković

4. Zinka Moguš Peruško

5. Vjekoslav Ladavac

6. Morena Paulišić

7. Alen Bernobić

8. Igor Benić

9. Roberto Hrelja