Službene stranice TZO Medulin

Turistička zajednica općine Medulin

Turističke  zajednice su pravne osobe osnovane radi promicanja i unapređenja turizma i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske i druge turističke usluge, odnosno obavljaju djelatnost neposredno povezanu s turizmom. Turistička zajednica ima zakonski određene zadaće, a osnovne su promocija turizma s ciljem povećanja turističkog prometa, poboljšanje uvjeta boravka gostiju  (u smislu implementacije novih turističkih proizvoda, organizacije manifestacija i uređenja mjesta), informativna djelatnost i, općenito, podizanje kvalitete turističkog proizvoda.

Turistička zajednica općine Medulin osnovana je 07.07.1993. godine i od tada neprekidno djeluje, a pravni je sljedbenik Turističke zajednice mjesta Medulin osnovane 15.07.1992. godine.

Promocija – glavni alat za povećanje turističkog prometa

Promocija je  jedna od  glavnih zadaća sustava turističkih zajednica. Ona predstavlja  jedan od glavnih alata za povećanje turističkog prometa pa naš TZ, zajedno s poslovnim subjektima (svojim članovima), samostalno, kao i u sklopu aktivnosti klastera južne Istre, Turističke zajednice Istarske županije te Hrvatske turističke zajednice, aktivno promovira svoju  destinaciju pod nazivom Medulin Riviera. Rezultat ovih aktivnosti je stalno povećanje turističkih noćenja koje je u 2011. godini rezultiralo ostvarenjem prvog dvomilijuntnog noćenja, a u 2013. godini ostvarenjem 2.265.000 noćenja čime je naša destinacija postala 4. turistička destinacija u Hrvatskoj, odmah iza Rovinja, Poreča i Dubrovnika. U narednim godinama bilježimo kontinuirani rast broja turista i noćenja, te smo u 2019. ostvarili 2.794.543 noćenja, a turističku destinaciju Medulin Riviera posjetilo je 428.225 turista.

Promotivne aktivnosti koje se poduzimaju su raznolike i mnogobrojne, i konstantno se mijenjaju. Od izrade tiskanih promotivnih materijala (za koje je TZO Medulin dobila više nagrada Zlatna koza, a Image katalog je proglašen najboljim u državi), nastupa na sajmovima i prezentacijama na emitivnim tržištima Italije, Austrije, Njemačke, Slovenije u 90-tim godina prošlog stoljeća, pa do danas prvenstveno i gotovo isključivo online promotivnim aktivnostima (promotivne online kampanje na društvenim mrežama, portalima, tražilicama, vlastiti web portal www.medulinriviera.info). Osim navedenih, u promotivne aktivnosti spadaju još i prezentacije te suradnja s novinskim kućama i prihvat stranih novinara. U sklopu promotivnih aktivnosti izrađeni su i promotivni filmovi o destinaciji Medulin Riviera koje možete vidjeti na našem web portalu.

Tijekom 2020. godine napravljen je redizajn web portala Medulin Riviera – komercijalnih stranica TZO Medulin namijenjenih potencijalnim posjetiteljima naše destinacije, te je redizajnirana i ojačana kampanja oglašavanja na društvenim mrežama, prvenstveno na FB i Instagram profilima Medulin Riviere.

Atraktivne manifestacije upotpunjuju ponudu

Organizacija manifestacija je također jedna od važnih aktivnost TZ-a, budući da se njima upotpunjuje turistička ponuda te se izravno utječe  na povećanje zadovoljstva boravka gostiju na destinaciji.

TZ neposredno organizira  niz manifestacija koje se u sezoni događaju gotovo svakodnevno. Sajmovi poput „Istra gourmet“ i „Hand Made Fair“ omogućuju  gostima da se upoznaju s  autohtonim proizvodima naše regije, od hrane i pića pa do suvenira. Koncerti klasične i zabavne glazbe u sklopu manifestacija „Medulinsko koncertno ljeto“, u sezoni, pružaju gostima priliku uživati u svim glazbenim žanrovima.

TZ također u suradnji s drugim subjektima (agencijama, klubovima, udrugama) sufinancira i suorganizira još čitav niz manifestacija, od sportskih, kulturnih do zabavnih, i to ne samo tijekom glavne turističke sezone.

Od sportskih događanja možemo izdvojiti nogometne turnire, biciklističke i atletske utrke, jedriličarske regate, turnire u odbojci na pijesku i sl. od kojih su najznačajniji nogometni turnir Arena Cup, biciklistička utrka „Granfondo Nevio Valčić“, atletska utrka Medulin Riviera.

Manifestacije kojima nastojimo prezentirati našu kulturnu baštinu su antička predstava Cripo te interaktivna Rimska šetnja Vižulom  koje se održavaju u Arheološkom parku Vižula, te Malin Fest kojom se prezentira tradicija vezana za Malin – Vjetrenjaču u Medulinu.

I više od trideset posto prihoda za uređenje mjesta

Prema odredbama Zakona, turističke zajednice 30 posto prihoda od turističke pristojbe izdvajaju za uređenje mjesta, koji se direktno doznačuju u proračun općine ili grada, što je npr. u 2019. godini iznosilo 2.890.000 kuna. Osim toga, Turistička zajednica općine Medulin stalno izdvaja i dodatna sredstva za tu namjenu.

U tom smislu je, dopunskim sredstvima, a od većih projekata, uredila: Rivu u Medulinu, javnu plažu Bijeca, zelene površine u mjestu i fasadu crkve Sv. Agneze, plaže Alba Chiara i plažu ispred hotela Belvedere. U Premanturi je uređen park na ulazu kao i trg ispred zgrade JU Kamenjak. U Banjolama je izgrađena prilazna cesta kampu Indije, teniska igrališta, biciklističko pješačka staza do Kamika do crkve te uređene plaže Klementovica-Kašteja i Centinere. U Pješčanoj Uvali je izgrađen potporni zid na plaži i uređen trg na rivi te rekreativna zona. U Pomeru je uređen mjesni trg, dječje igralište te nogostup dok je u Vinkuranu uređeno sportsko igralište te kamenolom Cave Romana.

TZO Medulin također je uredila i biciklističke staze na području Medulin Riviera, uključujući i XCO bike stazu za profesionalce, te iste i održava.

U razdoblju od 2017. do 2019. godine TZO Medulin je sudjelovala i u EU projektu uređenja Arheološkog parka Vižule, te je realizaciju istoga sufinancirala s 1.700.000 Kn.

Dva turističko informativna centra i “Informator” za strane i domaće goste

U sklopu informativne djelatnosti, u dva turističko informativna centra, obavlja se prikupljanje kao i obrada podataka o turističkim dolascima i ostvarenim noćenjima. Prikupljeni podaci koriste i kao osnova za kontrolu naplate turističke pristojbe. Isto tako se na tim mjestima prikupljaju i obrađuju podaci o kompletnoj turističkoj ponudi na našoj destinaciji, koji se kasnije koriste za informiranje turista direktno na recepcijama punktova.

Domaće i strane goste informiramo i putem tiskanih materijala – brošure „Informator“ koja se priprema i distribuira svake godine u nakladi od 60.000 primjeraka, karata svih turističkim mjesta, te biciklističkih karti Medulin Riviere.

Od 2020. godine na multimedijalnim info punktovima, koje su postavili JU Kamenjak i Općina Medulin u svim mjestima na području Medulin Riviera, moguće je pristupiti web portalu Medulin Riviera i upoznatu našu turističku ponudu, te smo i na taj način omogućili turistima i mještanima informiranje o našoj ponudi.

Turističko informativni centri se nalaze u Medulinu (radi cijelu godinu) i na Kamiku – Banjole (radi u ljetnim mjesecima). U turističko informativnima centrima također se pružaju i sve potrebne informacije našim članovima, prvenstveno iznajmljivačima soba i apartmana.

Edukacija sudionika turističkog prometa

Podizanje svijesti i edukacija svih sudionika turističkog prometa o održivom razvoju na destinaciji  također predstavlja važnu zadaću sustava.

Od osnivanja turističke zajednice pa do danas kontinuirano se radi na osvješćivanju lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja okoliša te na podizanju svijesti o potrebi podizanja kvalitete turističkog proizvoda i permanentne edukacije.

Tako je i ideja o nastanku ekološke akcije „Neka moja Istra blista“ proistekla iz ekoloških aktivnosti koje su se prethodno realizirale u našoj općini, temeljem kojih nam je ponuđeno osmišljavanje i vođenje ove popularne, regionalne, ekološke akcije.

Podizanje svijesti o podizanju kvalitete turističkog proizvoda s primjerima iz drugih receptivnih destinacija već se godinama realizira preko lokalne televizije.

Permanentnu edukaciju naših članova godinama smo provodili kroz tečajeve stranih jezika posebno osmišljenima za iznajmljivače soba i apartmana, te organizacijom eno-gastronomski tečajeva za naše ugostitelje, a u nazad par godina u suradnji s ostalim turističkim zajednicama u klasteru južne Istre organiziramo zajedničku edukaciju za iznajmljivače soba i apartmana u sklopu koje ih se upoznaje s najnovijim trendovima u njihovoj branši.

www.tzo medulin.org za bolje i transparentnije upravljanje 

Turističkom zajednicom upravljaju njeni članovi, dakle svi oni koji uplaćuju prihode, bilo putem turističke pristojbe, bilo putem turističke članarine. Upravljanje se vrši direktno, putem predstavnika člana čiji prihodi prelaze najmanje 2% prihoda Zajednici, odnosno posredno, putem predstavnika članova, za one čiji su prihodi ispod navedenog praga. Zakonskim propisom ograničen je, međutim, upravljački udio na najviše 40% predstavnika po pojedinom članu, bez obzira na udio prihoda. Drugim riječima, članovi koji imaju svoje predstavnike u tijelima Zajednice upravljaju direktno, dok ostali čine to putem predstavnika u četiri grupacije: „Ostali smještaj“ (manji hoteli, kampovi i marine), „Turističke agencije“, Privatni iznajmljivači i „Ostali subjekti“ (trgovine, prijevoznici, restorani, barovi, slastičarne itd.). Popis predstavnika po grupacijama nalazi se u meniju „Tijela TZ“

Stranice koje sada gledate osmišljene su u Turističkoj zajednici općine Medulin a namijenjene su svim članovima Turističke zajednice, kako bi njezin rad bio što transparentniji, a  svi njeni članovi imali uvid u njezin rad, planirane aktivnosti i njihovu realizaciju.