Službene stranice TZO Medulin

Zakoni

Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/2019)

Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/2019)

  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN64/2021)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)
  • Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/2020)
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 88/2020)
  • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 144/20)


Zakon o turističkoj pristojbi (NN 52/2019)

Sve ostale zakone i propise iz područja turizma možete naći na sljedećem linku:

Važeći zakoni i provedbeni propisi iz područja ugostiteljstva i turizma

Odluka Općine Medulin o visini paušalnog poreza za djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu