Službene stranice TZO Medulin

Clean Up The MedRiviera

23/04/2021

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Turistička zajednica općine Medulin započela je s realizacijom projekta Clean Up The MedRiviera, a koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Ekološko-edukativna manifestacija „Clean Up the MedRiviera“ koju organizira TZO Medulin osmišljena je kao spoj eko-akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Medulin Riviere i edukativnih radionica o potrebi zaštite okoliša i recikliranju otpada, a kojima će se na zabavan i interaktivan način prezentirati štetan utjecaj otpada na morsku floru i faunu, odnosno izrada recikliranih uporabnih predmeta. Manifestacija će se održati u svibnju na području Medulin Riviere i namijenjena je lokalnom stanovništvu FLAG-a Istarska batana i turistima/posjetiteljima koji će u to vrijeme boraviti na našem području.

Dana 15. svibnja održati će se eko-akcija čišćenja podmorja i priobalja na 10 lokacija na području Medulin Riviere:

1) plaža Pješčana Uvala;
2) plaža Šćuza (Pomer);
3) plaža kampa Pomer;
4) plaža Kašteja (Medulin);
5) plaža Bijeca (Medulin);
6) plaža Belvedere (Medulin);
7) plaža Pošesi (Medulin);
8) plaža Kažela (Medulin);
9) plaža /uvala Cintinera (Banjole) i
10) uvala Portić (Kamenjak).

U eko-akciji će sudjelovati i brod-čistač mora „Eco I“ Istarske županije. Ova eko-akcija je uvrštena u godišnji plan eko-akcija Istarske županije i Ronilačkog saveza Istarske županije, a u istoj će sudjelovati članovi ronilačkih klubova s područja Istarske županije. Eko-akcija započinje u 10 h, a trajati će do 15 h.

U tjednu nakon održavanja eko-akcije, u utorak 18. svibnja, biti će realizirane edukativne radionice za učenike nižih razreda OŠ „Dr Mate Demarin Medulin“ na temu Utjecaj otpada na morske organizme  te Recikliraj i more od otpada sačuvaj! . Radionice će se održati na Rivi u Medulin – trg kod Malina u vremenu od 9-12 h.
Sve aktivnosti bit će provedene u skladu s epidemiološkim mjerama koje su trenutno na snazi u Istarskoj županiji.

A rezultati Projekta biti će još jednom javno prezentirani i u rujnu, kada će se održati Izložba istih na području općine Medulin.

Cilj Projekta je očuvanje morskog okoliša i podneblja te podizanje ekološke svijesti među lokalnim stanovništvom FLAG-a Istarska batana i turistima, prvenstveno djecom i mladima.

Realizacijom ovog Projekta  utjecati ćemo na očuvanje osnovnog resursa za daljnji razvoj gospodarskog ribarstva te na taj način jačati ulogu ribarstvene zajednice u lokalnoj zajednici FLAG-a istarska batana.

Projekt Clean Up The MedRiviera TZO Medulin je prijavila dana 15. studenog 2019. godine na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru provedbe Mjere 2.2.1. Prikupljanje otpada iz mora, podmorja i priobalja FLAG-a Istarska batana. Ukupna vrijednost Projekta je 74.322,50 Kn. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za ribarstvo donijela je Odluku o dodjeli sredstava TZO Medulin za projekt Clean Up The MedRiviera dana 23. lipnja 2020. te kojom je odobreno financiranje Projekta u cijelosti, pri čemu je iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo odobreno sufinanciranje u iznosu od 63.174,12 Kn, a preostalih 11.148,38 je sufinancirano od strane Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, uprave za ribarstvo.

Last modified: 12/05/2021