Službene stranice TZO Medulin

Festival Hook & Cook – Medulin 2022

30/03/2022

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je cleanup-1024x248.jpg

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

Turistička zajednica općine Medulin započela je s realizacijom projekta Festival Hook & Cook – Medulin 2022, a koji je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Gastro glazbena manifestacije „Hook & Cook – Medulin 2022“ u organizaciji TZO Medulin  i u suradnji s vlasnikom branda »Hook & Cook« Sinišom Pavlovićem osmišljena je kao višednevni festival na kojem će se na moderan i inovativan način prezentirati ribarska tradicija i kulturna baštine području FLAG-a Istarska batana.

Održati će se u dva navrata u Medulinu kao dvodnevni Festival Hook&Cook: 24. i 25. lipnja te 12. i 13. kolovoza 2022. godine.

Festival Hook &Cook osmišljen je kao street food festival koji spaja ribarstvo, kreativno kulinarstvo i probranu glazbu. Na Festivalu će se moći kušati riblja jela spremljena prema receptima poznatih chefova, osmišljenim posebno za ovu prigodu, te se i educirati kako ta ista jela samostalno pripremiti.

Festival će se održati na Ribarskom molu u Medulinu.

U realizaciju samog Festivala H&C uključeni su aktivno članovi ribarske zajednice s područja FLAG-a Istarska batana. Cilj projekta je popularizacija ribljih proizvoda i utjecanje na dugoročni rast potrošnje ribe i plodova mora među lokalnim stanovništvom  i turistima koji žive/provode odmor na području FLAG-a istarska batana, te podizanje svijesti o nutritivnoj vrijednosti ribe i plodova mora u našoj prehrani i za naše zdravlje. Realizacijom Festivala Hook &Cook pokazujemo da je ribarstvo duboko ukorijenjeno u tradiciju lokalnog stanovništva općine Medulin i predstavlja važan resurs, te da jačanjem uloge istoga u zajednici omogućujemo i potpomažemo i razvoj kvalitetnijeg i održivog turizma.

Projekt Festival Hook & Cook – Medulin 2022 TZO Medulin je prijavila dana 29. listopada 2019. godine na FLAG natječaj za dodjelu potpore projektima u okviru provedbe Mjere 1.1.2. Potpora organizaciji kulturnih događanja i manifestacija koje promoviraju ribarsko nasljeđe i tradiciju  FLAG-a Istarska batana, a Upravljačko tijelo (Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva) donijelo je 19. lipnja 2020. godine Odluku o dodjeli sredstava u okviru Mjere III.3. „Provedba strategija lokalnog razvoja – operacije koje podupiru FLAG-ovi“ za programsko razdoblje 2014.-2020. (Klasa: 324-01/20-01/2674, UrBroj: 525-13/0755-20-3) kojom je odobreno financiranje projekta u cijelosti.

Ukupna vrijednost Projekta je 184.540,91 kuna, pri čemu će Projekt biti sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 156.859,77 kuna (85% vrijednosti Projekta), a preostalih 27.681,14 kuna bit će  sufinancirano od strane Republike Hrvatske (15% vrijednosti Projekta).

Projekt je izvorno trebao biti realiziran tijekom ljeta 2020. godine, no uslijed pandemije COVID-19 i nemogućnosti da se realizira u punom opsegu zbog epidemioloških mjera koje su bile na snazi, Upravljačko tijelo odobrilo je produljenje roka za realizaciju projekata po navedenom natječaju, te ćemo ovaj projekt realizirati ove, 2022. godine.

Last modified: 30/03/2022