Službene stranice TZO Medulin

Medulin Riviera Fishermen Tales – novi projekt TZO Medulin

31/03/2022

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

MEDULIN RIVIERA FISHERMEN TALES
NOVI PROJEKT TZO MEDULIN

Turistička zajednica općine Medulin započela je s realizacijom projekta Medulin Riviera Fishermen Tales, koji je prijavila na FLAG natječaj  za dodjelu potpore projektima u okviru mjere 1.1.1. Razvoj i unapređenje objekata i drugih javnih prostora te sadržaja povezanih s ribarskom baštinom iz LRSR 2014. – 2020. FLAG-a Istarska batana.

FLAG Istarska batana donio je 22. prosinca 2021. godine Odluku o odabiru ovog projekta za financiranje. Ukupna vrijednost projekta je 697.502,25 kuna, od čega će 685.239,75 kuna biti financirano bespovratnim sredstvima ako i Ministarstvo poljoprivrede (Uprava ribarstva ) donese odluku o sudjelovanju u financiranju.

FLAG-a Istarska batana ovaj je projekt ocijenila najboljim od pristiglih na natječaj. Dobili smo  103,67 od mogućih 125 bodova.  Nadamo se da će značaj ovog projekta biti prepoznat i na nacionalnoj razni i zbog toga smo krenuli s njegovom realizacijom

U projekt su osim TZO Medulin, kao nositelja projekta, uključeni i partneri – JU Kamenjak i PUČ Pomer.

Cilj projekta Medulin Riviera Fishermen Tales  je očuvanje i promocija ribolovne tradicije općine Medulin, te njegovog uključenja u turističku ponudu branda Medulin Riviera.

U sklopu projekta postavit će se izložba na otvorenom o povijesti ribarstva na području  općine Medulin.

Naime, FLAG Istarska batana ima bogatu i dugogodišnju tradiciju ribarstva i kulturne baštine vezane na ribarstvo, a koja je uslijed modernih gospodarskih i društvenih trendova u određenoj mjeri zanemarena i marginalizirana, te trenutno ni na koji način nije prezentirana posjetiteljima i turistima općine Medulin.

Nažalost, među lokalnim stanovništvom i turistima svijest o potrebi konzumacije ribljih i ostalih proizvoda iz mora izrazito je niska ,a prepoznatljivost ribljih proizvoda je nedovoljna, posljedično je i vrlo niska potrošnja ribe i plodova mora per capita.

Kako bi dugoročno utjecala na promjenu navedenog trenda  TZO Medulin je odlučila osmisliti i provesti projekt Medulin Riviera Fishermen Tales  u suradnji s partnerima iz javnog i civilnog sektora kojima se želi prezentirati lokalnom stanovništvu FLAG-a Istarska batana  i posjetiteljima/turistima koji borave na području općine Medulin bogatu ribarsku tradiciju i baštinu našega kraja, te na taj način doprinijeti njenom očuvanju. Projektom se želi doprinijeti i povećanju prepoznatljivosti ribarskog nasljeđa  i  ribljih proizvoda, te povećati potrošnja ribe i plodova mora u svakodnevnoj prehrani među djecom, lokalnim stanovništvom, posjetiteljima i turistima

Povijest ribarstva na području Istre, FLAG-a i Medulin Riviere seže još u doba srednjeg vijeka kada je pomerska uvala Šćuza  bila srednjovjekovno ribogojilište Pulske biskupije. U XVI. stoljeću počeo se razvijati u Istri , pa tako i na području Medulin Riviere lov na malu plavu ribu mrežama potegačama pod svjetlom, pa je u XVII. i XVIII. stoljeću, započela industrijska preradba ribe. Tomu su osobito pogodovala otkrića novoga načina lova na srdele, usavršavanje mreža, liberalizacija trgovine solju te smanjeni nadzor Mletačke Republike nad tom djelatnošću. Početkom XX.  stoljeća razvila se i riboprerađivačka industrija u Banjolama, te su  Banjole  početkom XX. stoljeća postale jedno od važnijih ribarskih središta, a kasnije i središte brodogradnje ribarskih brodica-istarskih batana. Između I. i II.  svjetskog rata nakon što je u Limskom zaljevu otvoreno prvo uzgajalište školjaka, na području Medulinske Riviere, kraj Pomera i Vinkurana podignuti su nasadi pedoča, što je i danas važna marikulturna djelatnost Pomera. Maritimna povijest Općine Medulin obogaćena je snažnim utjecajima Pule kao glavne austro-ugarske ratne luke i Brijuna kao ekskluzivnog odmarališta za elitu. Ribarska se povijest tako isprepliće s povijesnim silnicama koje su oblikovale kulturu i život stanovništva na ovim područjima i utjecale na razvoj ribarstva, brodogradnje batana, ribarske prerađivačke industrije i marikulture na području Banjola, Šćuze i drugih mjesta Medulin Riviere .

Iz svega navedenog je vidljivo da je ribarstvo duboko utkano u povijest općine Medulin, te će se projektom Medulin Riviera Fishermen Tales   kroz  niz aktivnosti prezentirati lokalnom stanovništvu, posjetiteljima i turistima povijest, nasljeđe i tradicija ribarstva na području općine Medulin i otrgnuti od zaborava tradicija i običaji prethodnih generacija uz poticanje ciljane skupine na veću potrošnju svježe ribe i morskih plodova. 

U sklopu projekta realizirat će se sljedeće aktivnosti:

  1. Istražit će se i prikupiti građa, te intervjuirati stari ribari da bi se prikupile  na jednom mjestu sve informacije o povijesti ribarstva na području općine Medulin. Prikupit će se i stare fotografije
  2. Navedena građa bit će predstavljena u monografiji o povijesti ribarstva općine Medulin, čime će se po prvi puta na jednom mjestu sistematizirati i obraditi ovo područje, te na taj način otkinuti od zaborava. Bit će to i podloga za neke daljnje aktivnosti u budućnosti i za nadogradnju ovog projekta
  3. Izradit će se replika ribarskog broda tipa batana te tradicionalnih ribarskih alata (mreže, vrše, osti …)
  4. Organizirat će se Izložba na otvorenom Medulin Riviera Fishermen Tales  u sklopu koje će svi eksponati iz točke 3) biti prezentirani javnosti u trajanju od 14 dana u Premanturi
  5. Za vrijeme trajanja izložbe bit će organizirane edukativne radionice za učenike nižih razreda na temu povijesti ribarstva i očuvanja podmorja, te će biti održana i demonstracija ribara kako se krpaju mreže i slično. Tijekom izložbe provela bi se edukacija djece o ribljim staništima i utjecaju klime na ribolov, a demonstrirat će se i korištenje ribarskih alata
  6. Organizirat će se dva eventa: Otvaranje izložbe te prezentacija monografije
  7. Realizirat će se  i čitav niz promotivnih aktivnosti

Po okončanju Projekta TZO Medulin će izložbu postaviti na javnim površina i u ostalim mjestima općine, odnosno koristit će je za promociju turističke destinacije Medulin Riviera.

Last modified: 31/03/2022